Intro: Soutěžní akce “Soutěž o hodinky Samsung Galaxy Watch Active2“

I. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatel soutěže: Mondelez Europe Services GmbH, se sídlem 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švýcarská konfederace, registrační číslo: CHE-114.352.032, zapsaná v Obchodním rejstříku pro kanton Curych, ve věci Mondelez Europe Services GmbH - odštěpný závod Česká republika, se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00, IČO: 01435485, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76056 (dále též jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)

Organizátor: Friendly s.r.o., Thámova 16, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 03819141, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238430 (dále též jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“)

II. Termín a místo konání soutěže:

 1. Soutěž probíhá v termínu od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021 včetně (dále též jen „doba konání soutěže“) v prostředí sítě Facebook (https://www.facebook.com/Fidorka) a je rozdělena do dvou soutěžních kol:

  1. 1. kolo v termínu od 1. 9. 2021 do 15. 9. 2021 včetně
  2. 2. kolo v termínu od 16. 9. 2021 do 30. 9. 2021 včetně
 2. Soutěž je pořádána pro soutěžící s bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky.

III. Soutěžící:

 1. V souladu s těmito pravidly se soutěžícím může stát pouze osoba starší 18 let s bydlištěm a doručovací adresou na území České (dále též jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).

 2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, organizátorovi, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám podílejícím se na této soutěži, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 občanského zákoníku.

IV. Účast v soutěži a určení výherce:

 1. Účastníci soutěže musí mít vytvořený osobní facebookový profil. Soutěžící se do soutěže zapojí vložením svého soutěžního komentáře, tj. textové odpovědi na soutěžní úkol na facebookové zdi Fidorka přímo pod soutěžním příspěvkem, který bude vložen organizátorem soutěže v tomto znění:

  1. 1. kolo - dne 1. 9. – 15. 9. 2021 ve znění

   SOUTĚŽ!
   Vyhraj s Fidorkou chytré hodinky Samsung Galaxy Watch Active2. Kup si od 1. do 15. září 2021 aspoň jednu Fidorku, schovej účtenku, zkus trefit správný čas, kdy má zpěvák Mirai svůj oblíbený čas na Fidorku a jedny z 25 hodinek můžou být Tvoje. Do komentáře napiš čas ve tvaru „hodina:minuta“, např.: „09:45“. A nezapomeň, tip můžeš dát jen jeden. Kompletní pravidla najdeš na: www.fidorka.cz

  2. 2. kolo - dne 16. 9. – 30. 9. 2021 ve znění:

   SOUTĚŽ!
   Vyhraj s Fidorkou chytré hodinky Samsung Galaxy Watch Active2. Kup si od 16. do 30. září 2021 aspoň jednu Fidorku, schovej účtenku, zkus trefit správný čas, kdy má bubeník Šimon z kapely Mirai svůj oblíbený čas na Fidorku a jedny z 25 hodinek můžou být Tvoje. Do komentáře napiš čas ve tvaru „hodina:minuta“, např.: „09:45“. A nezapomeň, tip můžeš dát jen jeden. Kompletní pravidla najdeš na: www.fidorka.cz

  Účastník soutěže může v každém soutěžním kole vložit maximálně jeden soutěžní tip, celkem tedy dva v době trvání soutěže.

  Tipovat lze pouze za podmínky, že tipující soutěžící si v období trvání daného soutěžního kola, v něž tipuje, zakoupil alespoň jeden výrobek zn. Fidorka (30 g) libovolné příchuti nebo libovolnou kombinaci z nich (dále též „soutěžní nákup“). Podmínkou pro možnost tipovat a pro uznání nároku na výhru je zakoupení soutěžního nákupu a uschování účtenky z tohoto soutěžního nákupu prokazující zakoupení soutěžního nákupu.

 2. Po skončení celé soutěže (nejpozději do 3 dnů) bude vybráno ze všech tipujících soutěžících za obě soutěžní kola dohromady 25 výherců, a to následujícím způsobem:

 3. Pokud správně tipujících za celou dobu soutěže bude přesně 25, vyhrává každý z nich hodinky. Pokud správně tipujících bude více než 25, vybere z nich pořadatel 25 výherců hodinek losem. Pokud správně tipujících bude méně než 25, tak zbývající výherce hodinek (aby jich bylo celkem 25) vybere pořadatel z nejbližších tipů, a to následovně. Pokud počet soutěžících s nejbližším tipem v součtu s výherci, kteří již byli vybráni, dá přesně 25, je tím vybráno konečných 25 výherců hodinek. Pokud to dá více než 25, tak ze soutěžících s daným nejbližším tipem vybere pořadatel losem tolik výherců, aby celkem výherců (společně s těmi, kteří již byli vybráni) bylo 25. Pokud to dá méně než 25, tak zbývající výherce určí pořadatel tak, že je opět vybere ze soutěžících s nejbližším dalším soutěžním tipem stejným postupem, jak uvedeno shora. Stejným postupem bude pořadatel pokračovat v určování výherců až do doby, než vybere 25 výherců hodinek celkem.

  Pokud by se soutěže zúčastnilo celkem méně než 25 soutěžících, nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele.

 4. Výherci budou kontaktováni formou soukromé zprávy na Facebooku a budou vyzváni k doložení scanu/fotografie účtenky, a to do 10 dnů od oslovení organizátorem. Pokud výherce nedoloží v požadovaném čase scan/fotografii účtenky prokazující soutěžní nákup nebo ho doloží nedostatečně, propadá výhra pořadateli. Pokud bude účtenka doložena řádně, bude výherce požádán o sdělení adresy pro zaslání výhry formou soukromé zprávy na Facebooku.

 5. Každý soutěžící může vyhrát maximálně 1 výhru za celou dobu trvání soutěže.

 6. Každý výherce získá 1x hodinky Samsung Galaxy Watch Active2, 40mm.

  Hodinky jsou k dispozici ve třech designech: Black, Silver, Rose. Výherce nemá možnost výběru designu; volbu provede pořadatel soutěže náhodně.

 7. Výhry budou výhercům odeslány do 10 dnů od ukončení soutěže doručovatelskou službou zvolenou organizátorem soutěže. (Česká pošta nebo Toptrans).

V. Zpracování osobních údajů

 1. Pro pořádání a průběh soutěže je nezbytně nutné, aby soutěžící poskytli své osobní údaje. Soutěžící mohou být v průběhu soutěže požádáni o sdělení jména, příjmení, adresy, telefonního čísla apod.), a to pro pořadatelské účely soutěže, zejména za účelem organizace a vyhodnocení soutěže, předání výher výhercům.

  Za týmž účelem bude zpracováváno také facebookové jméno soutěžícího, pod nímž soutěžící vložili svůj komentář pod soutěžní příspěvek.

 2. Správcem osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu je (dále též „osobní údaje“) je pořadatel.

 3. Osobní údaje budou zpracovávány pouze za účelem pořádání soutěže zahrnující zejména, nikoliv však výlučně, identifikace soutěžících, zařazení do databáze soutěžících v této soutěži, organizaci a vyhodnocení soutěže, komunikaci se soutěžícími, získání výher.

  Osobní údaje mohou být zpracovávány také pro účely oprávněných zájmů pořadatele, organizátora, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem ověření dodržování pravidel soutěže, případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

 4. Poskytnutí osobních údajů pro účely pořádání této soutěže je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou pro pořádání soutěže, zejména získání výher v této soutěži, neboť pro pořádání soutěže a pro získání výhry je nezbytně nutné, aby pořadatel měl k dispozici osobní údaje týkající se soutěžících v požadovaném rozsahu. Pokud někdo nesouhlasí s poskytnutím a/nebo se zpracováním poskytnutých osobních údajů, resp. souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů odvolá a případně požaduje jejich výmaz, bude to mít za následek ukončení účasti daného soutěžícího v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru. Nesouhlas se zpracováním osobních údajů (odvolání souhlasu) je možné sdělit emailem zaslaným organizátorovi na adresu info@friendlymail.cz či dopisem zaslaným na adresu organizátora Friendly s.r.o., Thámova 16, Praha 8, PSČ 186 00.

  Bez souhlasu mohou být poskytnuté osobní údaje zpracovávány pro účely oprávněných zájmů pořadatele této soutěže, zejména za účelem dozoru nad dodržování pravidel soutěže a případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

  Odvolání souhlasů nebude mít vliv na zpracování osobních údajů na základě jiných právních titulů, zejména pro účely oprávněných zájmů pořadatele a organizátora této soutěže, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

 5. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání soutěže a dále po dobu do rozdání všech výher výhercům, resp. propadnutí výher pořadateli. Po dobu delší může pořadatel zpracovávat osobní údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či oprávněným zájmem pořadatele, organizátorů či ostatních soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

 6. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě pořadatele zpracovávat též subjekty pověřené pořadatelem soutěže v souvislosti a za účelem pořádání soutěže, zejména organizátoři soutěže, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

 7. Práva soutěžícího je možné uplatnit na kontaktu info@friendlymail.cz. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na pořadatele nebo organizátora na jeho poštovní adrese uvedené v záhlaví těchto pravidel nebo na e-mailu info@friendlymail.cz. Na tomto e-mailu může soutěžící uplatnit svá práva, podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy.

  Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost v případě, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení příslušných právních předpisů.

  Soutěžící má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů v soutěži práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména má právo na informace a přístup k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů. Má právo na omezení zpracování osobních údajů v případech, kdy popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby pořadatel mohl přesnost osobních údajů ověřit, dále v případě, kdy zpracování osobních údajů je protiprávní a on odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, nebo v případě že pořadatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale on je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Má právo na výmaz osobních údajů v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo v případě že odvolá svůj souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, nebo v případě, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo v případě že osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti pořadatele. Má rovněž právo na přenositelnost údajů. Vzhledem k tomu, že poskytnutí osobních údajů je nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži a bez toho není možné se jí účastnit, platí, že pokud bude pořadatel požádán o přenesení a výmaz poskytnutých údajů, bude to mít za následek ukončení účasti účastníka v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru. Má právo vznášet námitky proti zpracování založeném na oprávněném zájmu pořadatele a organizátorů či ostatních soutěžících v souvislosti s pořádáním této soutěže. Zpracování osobních údajů soutěžících nebude předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobně významně dotýkalo.

 8. Více informací o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

VI. Závěrečná ustanovení:

 1. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

 2. Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli elektronické sociální síti Facebook, resp. společnosti tuto síť vlastnící a provozující.

 3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebookový profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. duplicitní Facebookový účet). Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebookový profil odporuje pravidlům elektronické sociální sítě Facebook. Pořadatel a si rovněž vyhrazuje právo vyřadit příspěvky, jejichž obsah dle uvážení pořadatele neodpovídá soutěžnímu zadání, příspěvky, jejichž obsah je nepřiměřeně hanlivý či urážlivý, pomlouvačný či nactiutrhačný, neslušný či obscénní, zastrašující či ohrožující, je v rozporu s dobrými mravy, zasahuje do osobních nebo veřejných práv, je nevhodný či hrubý, nevyhovující či problematický, mohl by poškodit dobré jméno pořadatele nebo organizátora, mohl by být vnímán jako propagace výrobků, služeb či podniku jiné osoby, nebo který může představovat trestný čin nebo k němu nabádat a/nebo který je v rozporu s právními předpisy. Soutěžící zapojením do soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že jím vložený soutěžní tip, je jeho, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli práv třetích osob. Za případné porušení práv třetích osob v souvislosti se soutěžním tipem, je odpovědný účastník soutěže a neodpovídá za ně pořadatel ani organizátor.

 4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní ani soudní cestou není možné. Pořadatel ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher a neodpovídají za vady výher ani za jakoukoliv újmu, která případně soutěžícímu nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry. Výhru není možné reklamovat u pořadatele ani u organizátora. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

 5. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy, kterou bude zasílána informace o výhře, ani za doručení výhry doručovatelskou společností. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty.

 6. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny, resp. z ní budou pořadatelem vyloučeny. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro účast a/nebo získání výher v soutěži. Pořadatel je oprávněn kdykoliv zkontrolovat plnění podmínek soutěže a vyžadovat doložení splnění podmínek pro účast v soutěži a/nebo získání výher. Účastník soutěže bude vyloučen také zejména, nikoliv však výlučně, v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání, zneužívání soutěže nebo jednání v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair play ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k účastni v soutěži a/nebo získání výhry, nebo pokud bude pořadatel mít pochybnosti o řádném způsobu získání účtenek. Pořadatel si vyhrazuje právo tyto účastníky vyřadit ze soutěže a neudělit výhry takovým účastníkům soutěže. Výhry pak bez náhrady propadají pořadateli. Pořadatel rozhoduje s konečnou platností a dle vlastního uvážení také o všech ostatních případných sporech, námitkách a otázkách spojených s touto soutěží.

  Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

 7. Pořadatel soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla.

 8. V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.

V Praze dne 11. 8. 2021

 

 

Intro: Soutěžní akce „Soutěž o hodinky Samsung Galaxy Watch Active2“

I. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatel soutěže: Mondelez Europe Services GmbH, se sídlem 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švýcarská konfederace, registrační číslo: CHE-114.352.032, zapsaná v Obchodním rejstříku pro kanton Curych, ve věci Mondelez Europe Services GmbH - odštěpný závod Česká republika, se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00, IČO: 01435485, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76056 (dále též jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)

Organizátor: Friendly s.r.o., Thámova 16, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 03819141, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238430 (dále též jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“)

II. Termín a místo konání soutěže:

 1. Soutěž probíhá v termínu od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021 včetně (dále též jen „doba konání soutěže“) v prostředí sítě Instagram (https://www.instagram.com/fidorka) a je rozdělena do dvou soutěžních kol:

  1. 1. kolo v termínu od 1. 9. 2021 do 15. 9. 2021 včetně
  2. 2. kolo v termínu od 16. 9. 2021 do 30. 9. 2021 včetně
 2. Soutěž je pořádána ve spolupráci s Mondelez Europe Services GmbH - organizačná zložka Slovensko, se sídlem Račianska 44, 832 42 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47031140, ve stejném termínu i na území Slovenské republiky. Všechny výhry v této soutěži jsou společné pro soutěžící z České republiky a Slovenské republiky a celkem je pro Českou republiku i Slovenskou republiku do soutěže zařazeno 50 výher. Tato pravidla upravují podmínky soutěže ve vztahu ke spotřebitelům s doručovací adresou na území České republiky.

III. Soutěžící:

 1. V souladu s těmito pravidly se soutěžícím může stát pouze osoba starší 18 let s bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky (dále též jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).

 2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám podílejícím se na této soutěži, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 občanského zákoníku.

IV. Účast v soutěži a určení výherce:

 1. Soutěžící se do soutěže zapojí vložením svého soutěžního komentáře, tj. textové odpovědi na soutěžní úkol na Instagramovém profilu @Fidorka přímo pod soutěžním příspěvkem, který bude vložen organizátorem soutěže v tomto znění:

  1. 1. kolo - dne 1. 9. – 15. 9. 2021 ve znění:

   SOUTĚŽ! Vyhraj s Fidorkou chytré hodinky Samsung Galaxy Watch Active2. Kup si od 1. do 15. září 2021 aspoň jednu Fidorku, schovej účtenku, zkus trefit správný čas, kdy má zpěvák Mirai svůj oblíbený čas na Fidorku a jedny z 25 hodinek můžou být Tvoje. Do komentáře napiš čas ve tvaru „hodina:minuta“, např.: „09:45“. A nezapomeň, tip můžeš dát jen jeden. Kompletní pravidla najdeš na: www.fidorka.cz

  2. 2. kolo - dne 16. 9. – 30. 9. 2021 ve znění:

   SOUTĚŽ! Vyhraj s Fidorkou chytré hodinky Samsung Galaxy Watch Active2. Kup si od 16. do 30. září 2021 aspoň jednu Fidorku, schovej účtenku, zkus trefit správný čas, kdy má bubeník Šimon z kapely Mirai svůj oblíbený čas na Fidorku a jedny z 25 hodinek můžou být Tvoje. Do komentáře napiš čas ve tvaru „hodina:minuta“, např.: „09:45“. A nezapomeň, tip můžeš dát jen jeden. Kompletní pravidla najdeš na: www.fidorka.cz

  Účastník soutěže může v každém soutěžním kole vložit maximálně jeden soutěžní tip, celkem tedy dva v době trvání soutěže.

  Tipovat lze pouze za podmínky, že tipující soutěžící si v období trvání daného soutěžního kola, v něž tipuje, zakoupil alespoň jeden výrobek zn. Fidorka (30 g) libovolné příchuti nebo libovolnou kombinaci z nich (dále též „soutěžní nákup“). Podmínkou pro možnost tipovat a pro uznání nároku na výhru je zakoupení soutěžního nákupu a uschování účtenky z tohoto soutěžního nákupu prokazující zakoupení soutěžního nákupu.

 2. Po skončení celé soutěže (nejpozději do 3 dnů) bude vybráno dohromady ze všech tipujících soutěžících z České republiky a ze Slovenské republiky za obě soutěžní kola celkem 50 výherců (tj. nikoliv 50 výherců z České republiky a 50 výherců ze Slovenské republiky, ale 50 výherců celkem), a to následujícím způsobem:

  Pokud správně tipujících za celou dobu soutěže bude přesně 50, vyhrává každý z nich hodinky. Pokud správně tipujících bude více než 50, vybere z nich pořadatel 50 výherců hodinek losem. Pokud správně tipujících bude méně než 50, tak zbývající výherce hodinek (aby jich bylo celkem 50) vybere pořadatel z nejbližších tipů, a to následovně. Pokud počet soutěžících s nejbližším tipem v součtu s výherci, kteří již byli vybráni, dá přesně 50, je tím vybráno konečných 50 výherců hodinek. Pokud to dá více než 50, tak ze soutěžících s daným nejbližším tipem vybere pořadatel losem tolik výherců, aby celkem výherců (společně s těmi, kteří již byli vybráni) bylo 50. Pokud to dá méně než 50, tak zbývající výherce určí pořadatel tak, že je opět vybere ze soutěžících s nejbližším dalším soutěžním tipem stejným postupem, jak uvedeno shora. Stejným postupem bude pořadatel pokračovat v určování výherců až do doby, než vybere 50 výherců hodinek celkem.

 3. Pokud by se soutěže zúčastnilo celkem méně než 50 soutěžících, nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele.

 4. Výherci budou kontaktováni formou soukromé zprávy na Instagramu (uživateli přijde na jeho profil notifikace/upozornění o nové zprávě) a budou vyzváni k doložení scanu/fotografie účtenky, a to do 10 dnů od oslovení organizátorem. Pokud výherce nedoloží v požadovaném čase scan/fotografii účtenky prokazující soutěžní nákup nebo ho doloží nedostatečně, propadá výhra pořadateli. Pokud bude účtenka doložena řádně, bude výherce požádán o sdělení adresy pro zaslání výhry formou soukromé zprávy na Instagramu.

 5. Každý soutěžící může vyhrát maximálně 1 výhru za celou dobu trvání soutěže.

 6. Každý výherce získá 1x hodinky Samsung Galaxy Watch Active2, 40mm.

  Hodinky jsou k dispozici ve třech designech: Black, Silver, Rose. Výherce nemá možnost výběru designu; volbu provede pořadatel soutěže náhodně.

 7. Výhry budou výhercům odeslány do 10 dnů od ukončení soutěže doručovatelskou službou zvolenou organizátorem soutěže. (Česká pošta nebo Toptrans).

V. Zpracování osobních údajů

 1. Pro pořádání a průběh soutěže je nezbytně nutné, aby soutěžící poskytli své osobní údaje. Soutěžící mohou být v průběhu soutěže požádáni o sdělení jména, příjmení, adresy, telefonního čísla apod.), a to pro pořadatelské účely soutěže, zejména za účelem organizace a vyhodnocení soutěže, předání výher výhercům.

  Za týmž účelem bude zpracováváno také instagramové jméno soutěžícího, pod nímž soutěžící vložili svůj komentář pod soutěžní příspěvek.

 2. Správcem osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu je (dále též „osobní údaje“) je pořadatel.

 3. Osobní údaje budou zpracovávány pouze za účelem pořádání soutěže zahrnující zejména, nikoliv však výlučně, identifikace soutěžících, zařazení do databáze soutěžících v této soutěži, organizaci a vyhodnocení soutěže, komunikaci se soutěžícími, získání výher.

  Osobní údaje mohou být zpracovávány také pro účely oprávněných zájmů pořadatele, organizátora, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem ověření dodržování pravidel soutěže, případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

 4. Poskytnutí osobních údajů pro účely pořádání této soutěže je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou pro pořádání soutěže, zejména získání výher v této soutěži, neboť pro pořádání soutěže a pro získání výhry je nezbytně nutné, aby pořadatel měl k dispozici osobní údaje týkající se soutěžících v požadovaném rozsahu. Pokud někdo nesouhlasí s poskytnutím a/nebo se zpracováním poskytnutých osobních údajů, resp. souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů odvolá a případně požaduje jejich výmaz, bude to mít za následek ukončení účasti daného soutěžícího v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru. Nesouhlas se zpracováním osobních údajů (odvolání souhlasu) je možné sdělit emailem zaslaným organizátorovi na adresu info@friendlymail.cz či dopisem zaslaným na adresu organizátora Friendly s.r.o., Thámova 16, Praha 8, PSČ 186 00.

  Bez souhlasu mohou být poskytnuté osobní údaje zpracovávány pro účely oprávněných zájmů pořadatele této soutěže, zejména za účelem dozoru nad dodržování pravidel soutěže a případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

  Odvolání souhlasů nebude mít vliv na zpracování osobních údajů na základě jiných právních titulů, zejména pro účely oprávněných zájmů pořadatele a organizátora této soutěže, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

 5. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání soutěže a dále po dobu do rozdání všech výher výhercům, resp. propadnutí výher pořadateli. Po dobu delší může pořadatel zpracovávat osobní údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či oprávněným zájmem pořadatele, organizátorů či ostatních soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

 6. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě pořadatele zpracovávat též subjekty pověřené pořadatelem soutěže v souvislosti a za účelem pořádání soutěže, zejména organizátoři soutěže, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

 7. Práva soutěžícího je možné uplatnit na kontaktu info@friendlymail.cz. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na pořadatele nebo organizátora na jeho poštovní adrese uvedené v záhlaví těchto pravidel nebo na e-mailu info@friendlymail.cz. Na tomto e-mailu může soutěžící uplatnit svá práva, podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy.

  Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost v případě, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení příslušných právních předpisů.

  Soutěžící má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů v soutěži práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména má právo na informace a přístup k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů. Má právo na omezení zpracování osobních údajů v případech, kdy popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby pořadatel mohl přesnost osobních údajů ověřit, dále v případě, kdy zpracování osobních údajů je protiprávní a on odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, nebo v případě že pořadatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale on je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Má právo na výmaz osobních údajů v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo v případě že odvolá svůj souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, nebo v případě, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo v případě že osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti pořadatele. Má rovněž právo na přenositelnost údajů. Vzhledem k tomu, že poskytnutí osobních údajů je nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži a bez toho není možné se jí účastnit, platí, že pokud bude pořadatel požádán o přenesení a výmaz poskytnutých údajů, bude to mít za následek ukončení účasti účastníka v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru. Má právo vznášet námitky proti zpracování založeném na oprávněném zájmu pořadatele a organizátorů či ostatních soutěžících v souvislosti s pořádáním této soutěže. Zpracování osobních údajů soutěžících nebude předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobně významně dotýkalo.

 8. Více informací o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

VI. Závěrečná ustanovení:

 1. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

 2. Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Instagram. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli elektronické sociální síti Instagram, resp. společnosti tuto síť vlastnící a provozující.

 3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Instagramový profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. duplicitní Instagramový účet). Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Instagramový profil odporuje pravidlům elektronické sociální sítě Instagram. Pořadatel a si rovněž vyhrazuje právo vyřadit příspěvky, jejichž obsah dle uvážení pořadatele neodpovídá soutěžnímu zadání, příspěvky, jejichž obsah je nepřiměřeně hanlivý či urážlivý, pomlouvačný či nactiutrhačný, neslušný či obscénní, zastrašující či ohrožující, je v rozporu s dobrými mravy, zasahuje do osobních nebo veřejných práv, je nevhodný či hrubý, nevyhovující či problematický, mohl by poškodit dobré jméno pořadatele nebo organizátora, mohl by být vnímán jako propagace výrobků, služeb či podniku jiné osoby, nebo který může představovat trestný čin nebo k němu nabádat a/nebo který je v rozporu s právními předpisy. Soutěžící zapojením do soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že jím vložený soutěžní tip, je jeho, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli práv třetích osob. Za případné porušení práv třetích osob v souvislosti se soutěžním tipem, je odpovědný účastník soutěže a neodpovídá za ně pořadatel ani organizátor.

 4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní ani soudní cestou není možné. Pořadatel ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher a neodpovídají za vady výher ani za jakoukoliv újmu, která případně soutěžícímu nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry. Výhru není možné reklamovat u pořadatele ani u organizátora. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

 5. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy, kterou bude zasílána informace o výhře, ani za doručení výhry doručovatelskou společností. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty.

 6. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny, resp. z ní budou pořadatelem vyloučeny. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro účast a/nebo získání výher v soutěži. Pořadatel je oprávněn kdykoliv zkontrolovat plnění podmínek soutěže a vyžadovat doložení splnění podmínek pro účast v soutěži a/nebo získání výher. Účastník soutěže bude vyloučen také zejména, nikoliv však výlučně, v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání, zneužívání soutěže nebo jednání v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair play ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k účastni v soutěži a/nebo získání výhry, nebo pokud bude pořadatel mít pochybnosti o řádném způsobu získání účtenek. Pořadatel si vyhrazuje právo tyto účastníky vyřadit ze soutěže a neudělit výhry takovým účastníkům soutěže. Výhry pak bez náhrady propadají pořadateli. Pořadatel rozhoduje s konečnou platností a dle vlastního uvážení také o všech ostatních případných sporech, námitkách a otázkách spojených s touto soutěží.

  Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

 7. Pořadatel soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla.

 8. V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.

V Praze dne 11. 8. 2021