Intro: Soutěžní akce “FIDORKA AMORKA“

Soutěžní pravidla

1. Doba trvání soutěže

Soutěžní akce s názvem “ FIDORKA AMORKA“ (dále jen jako „soutěž“) o hlavní výhru je realizována v termínu 1. 4. 2018 (00:00) – 6. 5. 2018 (23:59) (dále též „doba trvání soutěže“) na území České republiky a Slovenska. Soutěž o vedlejší výhru (dále jen jako „on-line soutěž“) je realizována ve zkráceném termínu 1. 4. 2018 (00:00) – 30. 4. 2018 (23:59) na území České republiky a Slovenska.

2. Podmínky účasti

Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 15 let, která v době trvání soutěže navštíví internetovou adresu www.vykutalenarostarna.cz nebo www.vykotulanesibalstvo.sk a zapojí se aktivně do soutěže dle těchto pravidel.

Osoby mladší 18 let se soutěže mohou účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenska.

Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a organizátora ani

3. Soutěžní výrobky

Soutěž se vztahuje na následující výrobky společnosti Mondelez (s označením „Prodávající: Mondelez Czech Republic s.r.o.“):

4. Podmínky účasti

Soutěž proběhne na webových stránkách www.vykutalenarostarna.cz a www.vykotulanesibalstvo.sk

Hlavní výhra - 1. 4. 2018 (00:00) – 6. 5. 2018 (23:59)

 1. Účastník získá* ve vybraných obchodech, zapojených do promoce, za jednorázový nákup minimálně 5 kusů soutěžního výrobku v libovolné kombinaci dárkový & soutěžní obal Amorka. Seznam zapojených řetězců je uvedený na www.vykutalenarostarna.cz/rules nebo www.vykotulanesibalstvo.sk/rules. *Nabídka soutěžních obalů platí do vyčerpání zásob!
 2. Následně vloží 5 Fidorek do dárkového & soutěžního obalu Amorka, dopíše na přední straně obalu do vyznačených míst křestní jména dle pokynů na obale a takto zkompletovaný dárkový & soutěžní obal Amorka vyfotografuje.
 3. Fotografii v době trvání soutěže od 01. 04. 2018 do 6. 5. 2018 nahraje na webových stránkách www.vykutalenarostarna.cz nebo www.vykotulanesibalstvo.sk a vyplní formulář s kontaktními údaji, souhlasí s pravidly soutěže, se zpracováním osobních údajů a odešle svůj příspěvek do soutěže.
 4. Vedlejší výhra - 1. 4. 2018 (00:00) – 30. 4. 2018 (23:59)

  1. Účastník v době trvání on-line soutěže od 01. 04. 2018 do 30. 4. 2018 navštíví webovou stránku www.vykutalenarostarna.cz nebo www.vykotulanesibalstvo.sk, kde si složí svou online „Amorku“ z nabízených Fidorek, vyplní formulář s kontaktními údaji, souhlasí s pravidly soutěže, se zpracováním osobních údajů a odešle svůj příspěvek do on-line soutěže.

  5. Losování výher a jejich počet

  Hlavní výhra

  Ze všech příspěvků (nahrané fotografie zkompletované Amorky dle soutěžních pravidel) vylosujeme 5 výherců hlavní výhry nejpozději do 11. 5. 2018.

  Vylosovaní výherci budou zveřejněni nejpozději do 11. 5. 2018 na adrese www.vykutalenarostarna.cz a www.vykotulanesibalstvo.sk

  Vedlejší výhra

  Vylosovaní výherci budou zveřejněni nejpozději následující den po losování na adrese www.vykutalenarostarna.cz nebo www.vykotulanesibalstvo.sk.

  6. Výhry

  1. Hlavní výhra

  Celkem je v soutěži 5 hlavních výher.

  Hlavní výhra zahrnuje:

  • Voucher na zájezd pro dvě osoby do Paříže se zpáteční letenkou z Prahy včetně všech tax a s ubytováním v centru Paříže na dvě noci se snídaní v síti hotelů Ibis.
  • V ceně je příruční zavazadlo, pokyny, itinerář a asistence CK (cestovní kanceláře) na telefonu.
  • Lety jsou operované z Prahy na Charles de Gaulle nebo Orly.
  • Vouchery bude možné uplatnit do konce roku 2018, v nabídce CK bude na výběr 10 termínů (kombinace termínů do konce června nebo od září do konce roku 2018)

  2. Vedlejší výhra

  Celkem je v on-line soutěži 60 vedlejších výher.

  • Vedlejší výhrou je dárkový & soutěžní obal „Amorka“, který obsahuje 5 Fidorek, které si výherce zvolil v online aktivitě na webových stránkách www.vykutalenarostarna.cz nebo www.vykotulanesibalstvo.sk.

  Každý soutěžící může dohromady během trvání soutěže vyhrát maximálně 1x hlavní cenu a maximálně 1x vedlejší cenu.

  V případě nemožnosti využití hlavní ceny v jednom z nabízených termínů výhra propadá pořadateli soutěže.

  7. Výherci

  Výherci budou o svých výhrách kontaktováni nejpozději 5 dní po ukončení soutěže na emailové adrese, kterou zadali do soutěžního formuláře.

  Hlavní výhra

  Na základě pravdivě poskytnutých informací, které soutěžící vložil do soutěžního formuláře, bude výherce hlavní výhry kontaktován na e-mailové adrese s instrukcemi k uplatnění a doručení výhry nejpozději do 15. 5. 2018.

  Vedlejší výhra

  Na základě pravdivě poskytnutých informací, které soutěžící vložil do soutěžního formuláře, bude výherci vedlejší ceny odeslán Českou poštou dárkový & soutěžní obal „Amorka“ obsahující Fidorky dle preferencí v online aktivitě na adresu uvedenou v soutěžním formuláři.

  Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

  Pokud by se výhercem měl stát účastník, který nemá doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenska, není možné mu podle těchto pravidel výhru poskytnout.

  8. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

  Udělením svého souhlasu s pravidly soutěže po odeslání soutěžního příspěvku na internetové adrese www.vykutalenarostarna.cz nebo www.vykotulanesibalstvo.sk účastník současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci projektu (i) společnosti Mondelez Europe Services GmbH - odštěpný závod Česká republika, IČO 01435485 jako správci, a dále (ii) společnosti Friendly s.r.o., IČ 03819141 jako zpracovateli, za účelem:

  1. realizace soutěže a předání výher,
  2. dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění,
  3. a dále souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách správce, pokud je toto užití v souvislosti s touto marketingovou akcí.

  Souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely soutěže je dán po dobu jejího provádění, souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je dán do 15. 5. 2018.

  Informace pro subjekt údajů: V souladu s § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., dále též správce tímto informuje subjekt údajů o tom, že zpracování osobních údajů bude prováděno v prostorách správce automatizovaně prostřednictvím prostředků výpočetní techniky a manuálně, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným zaměstnancům správce, kteří takové údaje potřebují ke své práci.

  Práva subjektu údajů: Subjekt údajů má dle zákona dále právo, pokud zjistí nebo se bude domnívat, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem (i) požádat správce o vysvětlení, (ii) požadovat, aby odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Bude-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, má správce povinnost neprodleně odstranit závadný stav. Požádá-li subjekt údajů v rámci svého práva na přístup k osobním údajům o informaci o zpracování svých osobních údajů, je správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat s tím.

  Odvolání souhlasu: Poskytnutí osobních údajů je činěno na dobrovolné bázi a subjekt údajů může svůj souhlas s jejich zpracováním bezplatně kdykoliv na adrese správce nebo na emailové adrese: podpora@friendlymail.cz odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení je nezbytný pro účast v soutěži. Obdrží-li organizátor či pořadatel nesouhlas nebo žádost o výmaz z databáze, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného účastníka v této soutěži bez náhrady.

  Tento výslovný souhlas pořadateli jako správci a organizátorovi jako zpracovateli zahrnuje zejména souhlas:

  • k zasílání informačních e-mailů týkajících se této soutěže a dalších marketingových aktivit pořadatele.
  • k užití následujících osobních údajů pořadatelem: jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo popisné, město/obec a PSČ), e-mail a telefon.
  • s případným zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení a město/obec na výherní listině.

  9. Další důležité podmínky soutěže

  Získat výhru je možné pouze do okamžiku ukončení soutěže. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže v souladu s § 84 a násl. občanského zákoníku, v platném znění, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

  Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.

  Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže.

  Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání nebo soutěž bez náhrady zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici na www.vykutalenarostarna.cz nebo www.vykotulanesibalstvo.sk

  Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

  Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele či organizátora nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.

  V Praze dne 26. března 2018

K usnadnění používání tohoto webu používáme cookies. Pokud chceš vědět víc o tom, jak cookies fungují nebo jak změnit jejich nastavení, klikni na odkaz „Zásady týkající se cookies“.

Pokračováním v prohlížení tohoto webu vyjadřuješ souhlas s používáním cookies dle definice v části „Zásady týkající se cookies“.